Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Piotr Bogusławski. Prace z lat 70-tych, 80-tych, 90-tych.

Opublikowano 31 marca 2016

ASP 1998,

ISBN 83-87321-18-4,

katalog wystawy, recenzje, opr. red. Grażyna Wielicka, tłumaczenie równoległe pol./ang.Andrzej Bogusławski

broszura, format

cena 5,00 zł