Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Błażej Ostoja Lniski Znak – poszukiwanie własnego języka wypowiedzi w sztuce na przykładzie twórczości Rajmunda Ziemskiego

Opublikowano 4 kwietnia 2016

wykład habilitacyjny,

ASP 2008,

ISBN 978-87321-73-7

broszura, str. 20, format 21×15 cm

nakład wyczerpany