Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Znak – znaczenie – język. Materiały II heterogenicznego sympozjum.

Opublikowano 4 kwietnia 2016

tekst: Jan Tarasin: Malarze i matematyka, Jerzy Pelc: Semiotyka jako nauka o poznawaniu świata i porozumiewaniu się za pomocą znaków, Antonina Kłoskowska: O narodowości kultury, Krzysztof Zanussi: O komunikowaniu się i o prawdzie, Andrzej Blikle: Język granice ekspresji i poznania, Tadeusz Jerzy Bielicki: O niektórych osobliwościach mowy artykułowanej (uwagi antropologa), Andrzej Wierciński: Antropologiczna koncepcja procesu symbolizacji, Andrzej Drawicz: Przezwyciężanie ciężaru istnienia (o Josifie Brodskim), Wojciech Siemion: Czas na odczytywanie zapisu poetyckiego, Franciszek Starowieyski: Spektakl kaligraficzny, Mieczysław Jerzy Kunstler: Fascynacja forma czyli o piśmie chińskim, Marian Jurkowski: Znaki naturalne  sztuczne kosmosie, Ryszard Otręba: Metody obiektywizacji znaków, Jadwiga Hodor: Język muzyczny i jego współczesne kody (…), Jan Peszek w sztuce Bogusława Schaeffera scenariusz dla nieistniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego, Jacek Dyrzyński: Uwarunkowania kreacji i odbioru, Jacek Sempoliński: Kilka uwag o znaczeniu w sztuce, Dariusz Czaja: Symbol – film – interpretacja,  Janina Pudełek: Język tańca współczesnego sztuki baletowej, Krzysztof Lenk: Słowo-obraz, obraz-słowo,

ASP 1994,

ISBN: 83-8732138-9.

oprawa miękka, str. format