Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

“Between Science and Art. Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art”

Opublikowano 18 maja 2017

 

Between Science and Art zawiera dziewiętnaście artykułów napisanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Teksty przedstawiają szeroki zakres badań naukowych kadry akademickiej WKiRDS z ostatnich kilku lat, realizowanych w ramach różnego typu projektów badawczych w dziedzinach nauki, sztuki i teorii konserwacji.

Celem doboru artykułów było pokazanie, że konserwacja dziedzictwa kulturowego łączy nie tylko różne dyscypliny, lecz także dwa aspekty kultury: sztukę – rozumianą jako działanie twórcze spełniające się w fizycznym dziele – i naukę, której celem jest zrozumienie. Opublikowany materiał stanowi jedynie wybór dokonań naukowych pracowników Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Between Science and Art, redakcja Marzenna Ciechańska, projekt graficzny Paweł Osial, projekt okładki Monika Dzik, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa 2016, s. 352, ilustr, publikacja wydana w języku angielskim