Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

“Procesy niszczące malowidła ścienne oraz metody ich blokowania”

Opublikowano 26 maja 2017

Andrzej Mazur, Procesy niszczące malowidła ścienne oraz metody ich blokowania

proj. graficzny Paweł Osial

Malarstwo ścienne już na etapie powstawania jest integralną częścią budowli zarówno w sensie odbioru estetycznego, jak i struktury technologicznej. Wszelkie procesy zachodzące w budowli i jej otoczeniu mogą w konsekwencji mieć wpływ na stan zachowania i odbiór estetyczny dzieła. Działanie konserwatora powinno w miarę możliwości powstrzymywać destrukcję, utrwalać istniejącą substancję i ewentualnie przywracać polichromii jej walory artystyczne. Do tego nie wystarczy biegła znajomość technologii malarskiej, manualna umiejętność wykonania właściwych zabiegów konserwatorskich oraz zastosowanie odpowiednich materiałów. Niezbędna jest również wiedza o procesach zachodzących w strukturze malowidła, podłoża bezpośredniego, konstrukcyjnego i ich otoczeniu. Treścią publikacji, obok usystematyzowanego opisu metod stricte konserwatorskich i badawczych, jest przegląd praktykowanych działań z zakresu zabezpieczania i konserwacji budowli oraz ich bezpośredni i długofalowy wpływ na malowidła.

[podręcznik]