Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

I Międzyuczelniana Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dłużew 2015 „Przestrzeń i czas”

Opublikowano 1 lutego 2019

Przestrzeń i czas. I Międzyuczelniana Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dłużew 2015 „Przestrzeń i czas”, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2018, 164 s., ilustr., 24 cm. Projekt graficzny: Jan Kochański, Julia Karłowska, Piotr L. Jaworowski (Publikacja Wydziału Architektury Wnętrz).

Przestrzeń i czas to próba interpretacji heraklitejskiej zmienności w obszarze architektury, zarówno w najbliższym otoczeniu człowieka – wnętrzach, jak i w krajobrazie otwartym. Filozoficzna koncepcja zmiany jako centralnego elementu świata zawiera już w sobie pojęcie czasu. Nie ma zmiany bez czasu. Są zmiany dobre, są zmiany złe. Jakie zmiany w przestrzeni przynosi nam wiek XXI? Jak zmienia się krajobraz miasta i wsi? Jak nowe koegzystuje ze starym? Jak zmieniają się twórca i odbiorca?

Publikacja jest zbiorem autorskich wypowiedzi pracowników naukowo-dydaktycznych polskich uczelni artystycznych opracowanych na podstawie referatów wygłoszonych w czasie I Międzyuczelnianej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Konferencja, organizowana przez Katedrę Architektury i Budownictwa Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, odbyła się w dniach 3-6 marca 2015 r. W Domu Plenerowym warszawskiej ASP w Dłużewie.
[…]
Konferencji towarzyszyły międzyuczelniane studenckie warsztaty artystyczno-badawcze zatytułowane Zmienny w czasie dialog z otoczeniem jako forma kreacji artystycznej. Studenci pracowali w trzech zespołach, z których każdy podejmował działania w przestrzeni otwartej za pomocą odmiennych środków wyrazu, takich jak kolor, światło i forma.

(z Wstępu dr hab. Joanny Walendzik-Stefańskiej, prof. ASP w Warszawie)

cena i dalszy opis na https://wydawnictwo.asp.waw.pl/2019/05/15/przestrzen-i-czas-i-miedzyuczelniana-ogolnopolska-konferencja-naukowa-dluzew-2015-przestrzen-i-czas/