Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

“Pigmenty. Analiza mikrochemiczna i instrumentalna”

Opublikowano 1 lutego 2019

Piotr Rudniewski, Danuta Jarmińska, Elżbieta Jeżewska, Luiza Kępa, Joanna Kurkowska, Anna Nowicka, Olga Syta, Barbara Wagner, Aleksandra Wesołowska, Pigmenty. Analiza mikrochemiczna i instrumentalna, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2018, 176 s., ilustr., 25 cm. Projekt graficzny Paweł Osial.

Niniejsza monografia stanowi rozszerzoną i uaktualnioną wersję książki profesora ASP Piotra Rudniewskiego Pigmenty i ich identyfikacja, wydanej w 1994 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Publikacja zawiera informacje z zakresu historii i technologii produkcji pigmentów, charakterystykę ich właściwości fizycznych i chemicznych wraz z opisami reakcji służących do ich identyfikacji. Opracowanie wzbogacono o przegląd nowoczesnych analitycznych metod instrumentalnych, zagadnienia dotyczące oznaczania spoiw oraz materiał ilustracyjny w postaci zdjęć mikroskopowych, rysunków i wykresów. Zebrana w monografii wiedza zaczerpnięta została nie tylko z literatury – w znacznej mierze stanowi ona dorobek pracowników Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

 

 

Autorami publikacji są pracownicy następujących jednostek:

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Piotr Rudniewski (obecnie na emeryturze)
Danuta Jarmińska (obecnie na emeryturze)
Elżbieta Jeżewska
Joanna Kurkowska
Anna Nowicka

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Międzyuczelniany Instytut Konserwacji
i Restauracji Dzieł Sztuki
Joanna Kurkowska
Aleksandra Wesołowska

Uniwersytet Warszawski
Wydział Chemii
Luiza Kępa
Olga Syta
Barbara Wagner

informacja o cenie i możliwości zakupu – więcej na https://wydawnictwo.asp.waw.pl/2019/05/16/pigmenty-analiza-mikrochemiczna-i-instrumentalna-2/