Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

“Różnica i powtórzenie w wieloelementowej kompozycji plastycznej”, red. Anna Klonowska

Opublikowano 1 lutego 2019

Różnica i powtórzenie w wieloelementowej kompozycji plastycznej, red. Anna Klonowska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2018, 108 s., ilustr., 27 cm. Projekt graficzny Anna Klonowska.

Projekt został rozpoczęty wystawą dr. hab. Macieja Aleksandrowicza i dr hab. Anny Klonowskiej w Galerii XX1 w Warszawie w październiku 2017 roku. Dwie różne osoby i dwie różne postawy wobec zagadnienia multiplikacji.
Kolejnym etapem było sympozjum w Dłużewie połączone z warsztatami studenckimi w kwietniu 2018 roku. Uczestnicy – studenci Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i studenci Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat różnicy i powtórzenia w wieloelementowej kompozycji plastycznej dzięki serii wykładów wygłoszonych przez zaproszonych gości, a następnie mogli zmierzyć się z tym zagadnieniem we własnym działaniu plastycznym.
Podsumowaniem tych działań była wystawa, która odbyła się na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w październiku 2018 roku.

 

Spis treści
3 / Wstęp
4 / Dokumentacja fotograficzna sympozjum w Dłużewie, kwiecień 2018
18 / Uczestnicy sympozjum
22 / Stefan Szydłowski „Powtórzenie w teorii i praktyce artystycznej
Wojciecha Fangora”
38 / Wiesław Łuczaj „Różnica i powtórzenie jako wizualne akcenty,
dominanty i rytm”
52 / Jacek Staszewski „O abstrakcji”
62 / Maciej Aleksandrowicz „Powtórzenie, czyli jak zajrzeć
za zasłonę rzeczywistości, czyli jak zajrzeć za zasłonę rzeczywistości,
czyli jak zajrzeć za zasłonę rzeczywistości…”
80 / Anna Klonowska „Kompozycja wieloelementowa.
Multiplikacja”
102 / Dokumentacja fotograficzna wystawy podsumowującej sympozjum
w Dłużewie, Wydział Grafiki ASP w Warszawie, październik 2018