Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Izabela Zając, “Diagnostyka zabytkowych albumów do przechowywania fotografii”

Opublikowano 16 maja 2019

Izabela Zając, Diagnostyka zabytkowych albumów do przechowywania fotografii. Identyfikacja i badania fotografii pochodzących z XIX i początków XX wieku. Ocena możliwości przeprowadzenia zabiegów dezynfekcji i odkwaszania, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2019, 432 s., ilustr., 25 cm. Proj. graficzny Paweł Osial

W książce zostały omówione zagadnienia związane z badaniem materii albumów do przechowywania fotografii z XIX i początku XX wieku. Poznanie fizyko-chemicznej natury zabytkowych albumów, jak i samych zdjęć jest podstawowym warunkiem do opracowania właściwych sposobów ochrony tych obiektów. Obecnie, w erze fotografii cyfrowej, ma to tym większą wartość, że powoli w niepamięć odchodzą klasyczne techniki fotograficzne oparte na negatywie i pozytywie oraz pokrewne im odkrycia.

Szczególne znaczenie mają badania technologiczne i konserwatorskie z użyciem nowoczesnych technik analitycznych i spektroskopowych. Równie istotna jest identyfikacja procesów fotograficznych oparta na obserwacji mikroskopowej oraz analizach XRF i FTIR. Interesujące w tym kontekście są wyniki nowatorskich badań ukierunkowanych na rozpoznanie cech charakterystycznych dla wybranych zakładów fotograficznych dzięki zastosowaniu analizy głównych składowych (PCA). Skuteczność zabiegów dezynfekcji (tlenek etylenu, nanocząstki srebra) i odkwaszania (Bookkeeper, Neschen) sprawdzono doświadczalnie na współczesnych modelach naśladujących historyczne techniki fotograficzne (papier solny, albuminę, kolodion, żelatynę). Otrzymane wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosków w odniesieniu do praktyki konserwatorskiej.

opis  na https://wydawnictwo.asp.waw.pl/2019/05/17/diagnostyka-zabytkowych-albumow-do-przechowywania-fotografii-identyfikacja-i-badania-fotografii-pochodzacych-z-xix-i-poczatku-xx-wieku-ocena-mozliwosci-przeprowadzenia-zabiegow-dezynfekcji-i-odkwasz/