Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

“Obrazowanie jako fundament rzeczywistości. Tożsamość artysty a pamięć zbiorowa”

Opublikowano 24 maja 2019

Obrazowanie jako fundament rzeczywistości. Tożsamość artysty a pamięć zbiorowa [materiały z konferencji], Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2018, s. 114, ilustr., 22 cm. Proj. graficzny Nastazja Ciupa.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart zrealizowały projekt Obrazowanie jako fundament rzeczywistości. Tożsamość artysty a pamięć zbiorowa. Na projekt składały się warsztaty, wystawa oraz konferencja. Warsztaty odbyły się na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dotyczyły tradycyjnych analogowych technik graficznych wspartych przez cyfrowe technologie multimedialne. W wydarzeniu wzięli udział studenci obu uczelni. Efektem ich pracy była wystawa zorganizowana w Galerii Spokojna, obejmująca dwie równoległe przestrzenie wystawiennicze – statyczną i mobilną. Podsumowaniem współpracy była dwudniowa konferencja Obrazowanie jako fundament rzeczywistości. Tożsamość artysty a pamięć zbiorowa zorganizowana na Wydziale Grafiki w dniach 24–25 kwietnia 2018 roku, poświęcona współzależności tradycyjnych i nowoczesnych treści kształcenia i właściwej im metodologii. Pomysłodawcami projektu byli prof. Patrick Thomas – wykładowca w ABK Stuttgart, artysta grafik, autor publikacji Black & White Protest Stencil Toolkit, który prowadził warsztaty, oraz, z ramienia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dziekan Wydziału Sztuki Mediów – prof. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz oraz dziekan Wydziału Grafiki – prof. dr hab. Błażej Ostoja Lniski. Koordynatorką projektu była Magdalena Morawik.