Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Gdańsk – Warszawa. Wspólne historie – kryterium koloru

Opublikowano 7 stycznia 2020

autor prac: Jan Cybis, Aleksander Kobzdej, Krystyna Łada-Studnicka, Artur Nacht-Samborski, Janusz Strzałecki, Juliusz Studnicki, Jan Wodyński, Stanisław Baj, Jarosław Bauć, Józef Czerniawski, Piotr Józefowicz, Arkadiusz Karapuda, Barbara Łuczkowiak, Tomasz Milanowski, Marek Model, Jarosław Modzelewski, Sylwester Pędziejewski, Grzegorz Radecki, Antoni Starowieyski, Arkadiusz Sylwestrowicz, Krzysztof Wachowiak, Wojciech Zubala,

tekst: Jarosław Bauć, Arkadiusz Karapuda, Wojciech Włodarczyk, Stach Szabłowski, Elżbieta Kal

noty biograficzne

publikacja towarzyszy wystawie

kuratorzy: Jarosław Bauć, Arkadiusz Karapuda

redakcja naukowa: prof. Jarosław Bauć, dr hab. Arkadiusz Karapuda

 projekt graficzny Paweł Stasiewicz

współwydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ASP 2019

ISBN: 978-83-66098-24-4