Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

“Gdańsk – Warszawa. Wspólne historie – kryterium koloru”

Opublikowano 7 stycznia 2020

Gdańsk – Warszawa. Wspólne historie – kryterium koloru, red. naukowa prof. Jarosław Bauć i dr hab. Arkadiusz Karapuda, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Gdańsk–Warszawa 2019, 144 s., ilustr., 27 cm. Proj. graficzny Paweł Stasiewicz.