Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Joanna Kiliszek The values and valiation of modern and contemporary visual art. The role of reflective practice - the collection of tke Muzeum Sztuki in Łódź (1931-2018)

Opublikowano 5 stycznia 2021

autorzy prac: Katarzyna Kobro, Theo van Doesburg, Tadeusz Kantor, Władysław Strzemiński, Marysia Lewandowska, Bolesław Utkin, Julita Wójcik, Grzegorz Sztwertnia, Igor Krenz, Elżbieta Jabłońska, Liam Gillick, Daniel Buren, Monika Sosnowska, Alikna Szapocznikow,

tekst: Iwona Szmelter, Jarosław Suchan, Joanna Kiliszek,

praca doktorska; promotor Iwona Szmelter, recenzenci: Patricia Engel, Elżbieta Schmidt-Naud

bibliografia

publikacja w języku angielskim

tłumaczenie: Paul Barford

współwydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi, Instytut Adama Mickiewicza

ASP 2019

ISBN: 978-83-66098-64-0