Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Joanna Walendzik-Stefańska Kaplica w polskiej architekturze sakralnej

Opublikowano 17 lutego 2021

Kierunki formowania współczesnego wnętrza sakralnego a potrzeby duchowe współczesnego człowieka, doświadczenia historyczne i nowe formy charakterystyczne dla XX i XXI wieku, na podstawie polskich realizacji oraz własnych doświadczeń projektowych i realizacji.

Monografia powstała w ramach zadania badawczego Studium naukowo-badawcze wnętrz sakralnych w Polsce. Określenie podstawowych parametrów przestrzeni, próba scharakteryzowania tendencji i stylu przełomu XX i XXI wieku. (ASP/WAW/S/13/2006) prowadzonego na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

autorzy prac:  m.in. Krystyna Jeziorska-Świrkowicz, Spółka Trigranit, Lech Paperz, Zbigniew Pawelski, Barbara Pawłowska, Jerzy Nowosielski, Zbigniew Rzepecki, Andrzej Gołkowski, Joanna i Roman Kalarusowie, Marek Mierzejewski, Władysław Pieńkowski, Joanna Walendzik-Stefańska, Piotr Stefański, Tomasz Łączyński, Stanisław Niemczyk, Romuald Loegler, Marian Sordyl, Józef Kulon, Mateusz Środoń, Dariusz Hyc, Marek Martens, Jerzy Czerwiński, Barbara Bielecka, Mariusz GrądmannKonrad Kucza-Kuczyński, Andrzej Miklaszewski, Joanna Giecewicz, Adam Brincken, s. Alma Skrzydlewska, Witold Cęckiewicz, Maksymilian Biskupski, Grzegorz Ratajski, Henryk Buszko, Aleksander Franta, Krzysztof Chwalibóg, Ryszard Girtler, Jerzy Gurawski, Ludmiła Zbierska, Jacek Jemielity, M. Witasiak, P. Marciniak, R. Sobański, Anna Koźniewska, Ziemowit Domagała, Adam Pytel, Stanisław Oset, Piotr Szaroszyk, Jerzy Machaj, Wincenty Kuczma, Janusz Modlinger, Wojciech Obtułowicz, Giovanni Michelucci, Stanisław Stryjewski, Ryszard Jurkowski, Katarzyna Stepurko, Marta Brzezińska, Marcin Skorupski, Piotr Sieciński, Monika Kowalczyk-Kossakowska, Paweł Przychoda, Przemysław Twarowski, Kamila Roszkowska, Anna Paszkowska, Kamil Kowalski, Kamil Krasuski, Alicja Salska,

tekst: Joanna Walendzik-Stefańska

kierownik zadania badawczego: Joanna Walendzik-Stefańska

recenzenci: prof. Wacław Kowalski, prof. Remigiusz Grochal, prof. Jacek Siwczyński, prof. Weronika Węcławska-Lipowicz

bibliografia, streszczenie w j. angielskim

tłumaczenie Barbara Kierzkowska

projekt okładki Marta Chodorek

oprawa miękka, 24 x 16,7 cm, str. 234

ASP 2017

ISBN: 978-83-65455-85-7