Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Bajki, baśnie i legeny

Opublikowano 26 lutego 2021

Bajki, baśnie i legendy to dobry pretekst do rozmów o sztuce, a także o trudnym i niezwykle ważnym procesie komunikowania się. (...) Edukacja we współczesnym świecie staje przed nowymi wyzwaniami i koniecznością wprowadzenia zmian w dotychczasowym sposobie porozumiewania się. Sztuka komunikowania się nauczyciela i ucznia jest podstawą procesu kształcenia i wychowania. (...) Każde z dziesięciu projektowych spotkań z nauczycielami było poświęcone wybranej baśni lub legendzie, które stanowiły motyw przewodni do przekazania wybranych treści pedagogicznych.  /Ewa E. Muszyńska - ze wstępu/

Katalog towarzyszył wystawie Baśnie, bajki i legendy kończącej projekt Baśnie, bajki i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia. Przedmiotem wystawy były prace uczniów szkół podstawowych wykonane pod kierownictwem nauczycieli uczestniczących w warsztatach  w ramach projektu.

autorzy prac: uczniowie szkół podstawowych z województw lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

tekst: Ewa E. Muszyńska

oprawa miękka, 12,4 x 17,6 cm, 120 str.

ASP 2019

ISBN: 978-83-66098-69-5