Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Pisanie ikon

Opublikowano 9 marca 2021

autorzy prac: Joanna Wojda, Katarzyna Gągol, Grażyna Malcher, Marcin Petrus, Anna Kwiatkowska, Marta Turos, Aneta Olszewska-Kołodziejska, Hanna Meissner, Cathy Carman, Oleksandr Vistachenko, Darina Dovgodilina, Śnieżana Genbura, Beata Marta Juchnicka, Emilia Rudinska, Zuzanna Ptaszyńska, Inna Babloian, Agnieszka Beczyczko, Elvira Moratinos Recuenco, Nicola Babjakova, Roman Stasiuk (fotografie)

tekst: ks. Mirosław Nowak, ks. bp Michał Janocha, Sławomir Ratajski, Rafał Wiśniewski, Dorota Ignatowicz-Woźniakowska, Wojciech Kurpik, Jerzy Nowosielski, Marzena Ciechańska, Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, Danuta Stępień,

Program nauczania Pracowni Technologii i Kopii Ikony ASP w Warszawie

katalog towarzyszył wystawie Pisanie ikon w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 2.04. - 19.05.2019 r.

kurator wystawy i redakcja naukowa katalogu: Danuta Stępień

opracowanie graficzne Marcin Władyka

oprawa miękka, 27,2 x 20,7 cm, str. 80

ASP 2019

ISBN: 978-83-66098-40-4