Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Mariusz Woszczyński. Podróż

Opublikowano 5 lipca 2022

autor prac: Mariusz Woszczyński

teksty: Błażej Ostoja Lniski, Mariusz Woszczyński, Jacek Dyrzyński, Janusz Marciniak, Antoni Janusz Pastwa, Krzysztof Gliszczyński, Anna Prugar-Myślik, Magdalena Janota-Bzowska

Publikacja towarzyszyła wystawie Przenikanie, Cukier – Woszczyński w Galerii Punkty Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie, 3–12 marca 2022.

O Mariuszu Woszczyńskim i jego pracach tak pisze we Wstępie prof. Błażej Ostoja Lniski, rektor ASP w Warszawie: „Jest on malarzem kultury i natury. Obserwatorem, ale też nieco podglądaczem przejawów życia, prostych czynności, codzienności, otoczenia, pejzażu i architektury ujętych w autorskie znaki malarskiego pisma, bogactwo informelowych zarysów figur, sylwet, obiektów. Wszystkie te sceny rodzajowe, interakcje i dziania się ukazane są z poczuciem humoru i delikatnym dystansem. […] Zawsze to było czyste malarstwo. Tworzone z pasją artysty, który zapomina o Bożym świecie, gdy używa farby i kredki. Jednak tym, co w sposób szczególny wyróżnia tę twórczość, jest dająca się wyczuć w tym malarstwie dychotomia. Wydaje się, że jego zainteresowania twórcze tkwią na granicy dwóch światów – Wschodu i Zachodu, w ich biegunowo oddalonych od siebie enklawach w Prowansji i na Kresach. Są to jego dwie Arkadie”.

 

redakcja językowa i korekta: Anna Prugar-Myślik

opracowanie graficzne: Jarosław Kacperski, Mariusz Woszczyński

okładka twarda; wymiary: 28 × 24 × 2 cm; 192 strony

wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2021

ISBN 978-83-66098-78-7