Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Techniki malarskie caravaggionistów. Badania obrazów z polskich zbiorów muzealnych

Opublikowano 5 lipca 2022

tekst: Mateusz Jasiński

„Twórczość Michalangelo Mersiego zwanego Caravaggiem jest od wielu lat przedmiotem badań zarówno historyków sztuki, jak i konserwatorów, natomiast na marginesie zainteresowań środowiska naukowego długo pozostawała twórczość kontynuatorów i naśladowców mistrza. Malarstwo caravaggionistów było analizowane głównie na polu historii sztuki, obecnie dzięki badaniom technologicznym możliwe jest nowe spojrzenie na ich dzieła. Autor przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu, którego założeniem była analiza techniki i technologii malarskiej stosowanych przez caravaggionistów działających w różnych ośrodkach artystycznych od końca XVI wieku do drugiej połowy XVII oraz porównanie uzyskanych danych z wiedzą o warsztacie malarskim samego Caravaggia”. (fragment tekstu zamieszczonego ma okładce)

redakcja językowa, korekta, indeks osób: Bożena Grochala

opracowanie graficzne: Paweł Osial

okładka miękka ze skrzydełkami, wymiary: 24,5 × 17,5 × 2,5 cm; 288 stron

wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2021

ISBN 978-83-66835-15-3