Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Art Aktivista. Art and social activism

Tomáš Rafa

Obszarem zainteresowań artystycznych Tomáša Rafy są bieżące wydarzenia, a jego narzędziami aparat fotograficzny i kamera. Kiedy gdzieś tłum wychodzi na ulicę, Rafa wsiada do pociągu, by to zarejestrować. Jest w nieustannym ruchu: nagrywa, gromadzi, archiwizuje, porządkuje i publikuje swoje prace w Internecie. Na archiwum realizowanego nieprzerwanie od 2009 r. projektu Nowy nacjonalizm w sercu Europy składają się fotografie i nagrania wideo z demonstracji, blokad i protestów. Od lat konsekwentnie zgłębia ten temat, zyskując w ten sposób kluczową dla artysty zaangażowanego wiarygodność. Jego prace wywołują publiczne dyskusje, w których sam uczestniczy jako artysta i działacz. Kwestie etyczne są w jego sztuce nie mniej istotne niż estetyczne. […] Rafa zainteresował się tematyką polityczną w 2009 r., obserwując wzbierającą na Słowacji i w krajach sąsiednich falę nacjonalizmu. Kryzys gospodarczy odsłonił ksenofobię, uprzedzenia, przesądy i brak porozumienia pomiędzy większością a mniejszościami. Zaniepokojenie tymi zjawiskami i zainteresowanie sytuacją grup marginalizowanych zawiodły artystę do kilku romskich osad. Rafę uderzyło w nich powszechne zrezygnowanie i poczucie braku perspektyw, szans na lepsze życie. Ponad 10 procent słowackich Romów mieszka na wsi, w warunkach skrajnego ubóstwa, które jest wynikiem braku kompleksowych, systemowych rozwiązań. [W pracach Tomáša Rafy powraca motyw] życia w romskich społecznościach. (z tekstu Lenki Kukurovej, Sztuka w romskich osadach. Życie mniejszości romskiej w projektach artystycznych Tomáša Rafy)

Tomáš Rafa is an artist who deals with current affairs. His artistic tools are a video camera and photographic equipment. In situations where crowds of people are gathering in some particular place, Rafa with his technical requisites boards a train, determined to be present. He lives in constant movement: recording, collecting, archiving, he also organises and publishes on the web. His archive entitled New Nationalism in the Heart of Europe (a continuing project since 2009) contains photographs and video reportage of demonstrations, blockades and protests. With his long-term interest in the individual themes, he is achieving the credibility that is important in politically engaged art. Tomáš Rafa’s works touch on political events, evoking public discussion in which the author himself participates, both as artist and activist. Ethics in his work play as great a part as aesthetics. […] Rafa started to work with political topics in 2009. His motivation was observation of increasing nationalism in Slovakia and surrounding countries. Wave of nationalism connected to the economic crisis unveiled a lot of problems, which were until then only bubbling under the surface: xenophobia, prejudices, superstitions, lack of communication between majority and minorities. These are the topics, which interest and the same time worry the artist. His interest in people in uneasy situation brought him into Slovak Roma settlements. Life there is marked by a desperate lack of opportunities for standard living. The Roma villages, where over 10% of the Roma population of Slovakia live, do not represent the Roma minority as a whole, but they show a problem of extreme poverty as a consequence of non-systematic solutions. [Living together with Roma minority is the subject that often appears in Tomáš Rafa works.] (from the text by Lenka Kukurová, Art In The Roma Settlements: Art Projects Of Tomáš Rafa Focused On Roma Issues).