Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Duch Metra

Książka jest wynikiem badania strategii artystycznych oraz relacji i procesów społecznych w odbiorze dzieł sztuki umieszczonych w przestrzeniach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem działań i realizacji przeznaczonych dla stacji warszawskiego metra (stacje Centrum i Pole Mokotowskie) oraz Galerii A19 (antresola stacji Marymont) i tzw. Patelni (stacja Centrum). Działania artystyczne przeznaczone dla tych miejsc przez ponad dwadzieścia lat były inicjowane przez prof. Mirosława Duchowskiego – projektanta stacji warszawskiego metra, założyciela i dyrektora Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej, wykładowcę prowadzącego Pracownię Sztuki w Przestrzeni Publicznej na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie i wreszcie pomysłodawcę i opiekuna – dobrego ducha – Galerii A19.
Niniejsze opracowanie pod redakcją Moniki Weychert i Arkadiusza Karapudy powstało i zostało wydane jako rezultat zadania badawczego Badanie sztuki w przestrzeni publicznej na przykładzie realizacji wokół Metra Warszawskiego (WM/6/PB), realizowanego na Wydziale Malarstwa we współpracy z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej. Gromadzenie i analiza materiałów, które znalazły się w publikacji, zostały zainicjowane w roku 2018 przez zespół badawczy kierowany przez prof. Mirosława Duchowskiego. W książce zaprojektowanej przez Piotra Welka znalazły się ostatni wywiad, jakiego udzielił prof. Mirosław Duchowski, cztery rozmowy z artystkami i artystami, którzy wystawili swoje prace w Galerii A19 (Agatą Borową, Michałem Frydrychem, Karolem Radziszewskim i Kamilą Szejnoch), katalog wszystkich prac pokazanych na antresoli stacji metra Marymont, sporządzony przez Sebastiana Winklera (autora okładki książki), oraz teksty Arkadiusza Karapudy, Doroty Monkiewicz i Moniki Weychert poświęcone kolejno: wydrukom miejskim, sztuce w przestrzeni publicznej i tzw. warszawskiej Patelni.