Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Edukacja medialna jako wyzwanie

Spis rzeczy
Sławomir Ratajski Wprowadzenie 7
I
Wojciech Józef Burszta
Digital condition: barbarzyństwo zmediatyzowane 31
Riel Miller
Kompetencje dotyczące przyszłości, kompetencje
medialne i podejście do wolności zorientowane na zdolność 49
II
Grzegorz Ptaszek
Od algorytmicznego nadzoru do świadomości
algorytmicznej. Edukacja medialna w kontekście
nowej ekonomiki mediów i niewidzialnych technologii 63
Divina Frau-Meigs
Dezinformacja, radykalizacja i inne zaburzenia informacyjne –
wnioski dla kompetencji medialnych i informacyjnych 81
Leo Munyao Mutisya
Przeciwdziałanie fake newsom i mowie nienawiści w Kenii.
Ku trwałym programom w dziedzinie kompetencji medialnych 105
III
Wiesław Godzic
Medialna partyzantka semiotyczna kontra wojna obrazów 133
Ryszard W. Kluszczyński
O językach sztuki mediów i postmediów 151
Prot Jarnuszkiewicz
Specyfika, percepcja i dydaktyka współczesnego
języka wizualnego. Potrzeby i wyzwania 175
Jakub Wróblewski
Sztuka jako pole eksperymentu w budowie komunikatu 197
IV
Piotr Francuz
Uwikłani w media. Perspektywa neuronauki poznawczej 217
Agnieszka Ogonowska
Edukacja medialna w kontekście (cyber)psychologii.
Nowe perspektywy, narzędzia i strategie badania mediów
oraz ich użytkowników 237
Dorota Żelechowska
Znaczenie szkoleń psychologicznych w edukacji medialnej
na przykładzie programu szkoleniowego Człowiek 2.0 259
V
Rafał Lew-Starowicz
Edukacja medialna w polskim systemie edukacji 273
Mateja Rek
Wyzwania związane z wychowaniem i edukacją dzieci
w Słowenii, aby mądrze posługiwały się mediami cyfrowymi 287
Zuzanna Wiorogórska
Rola bibliotek w edukacji medialnej 309

Michał Federowicz
Edukacja i technologia 323
O Autorach 343
Aneks
Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC)
353
Wstęp 355
Dlaczego „Edukacja Medialna, Informacyjna i Cyfrowa”? 366
Przegląd badań 374
Psychologiczne i poznawcze aspekty wykorzystywania MEMIC
w edukacji 379
Medialne, informacyjne i cyfrowe kompetencje profesjonalne oraz
osobiste nauczycieli. Czego potrzebujemy, aby uczyć innych i uczyć
się od innych 381
Profesjonalne kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe 386
Osobiste kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe 393
Główne rekomendacje dla instytucji zaangażowanych
w edukację medialną, informacyjną i cyfrową 398
Przykłady dobrych praktyk 406
O Autorach 421