Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

EXPRINT/INPRINT. Grafika jako proces przekształceń | Graphic art as a process of transformation

Projekt towarzyszący IMPRINT Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie | Project accompanying IMPRINT Tadeusz Kulisiewicz International Triennial of Graphic Arts in Warsaw

Katalog przedstawia prace pedagogów Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, tworzących w obszarze eksperymentu pochodzącego z procesu graficznego lub zmierzającego do zaprzeczenia/zmiany/odkształcenia tradycji graficznej. Prezentuje indywidualne ścieżki, anektowanie nowych technik, powroty od wirtualności do haptyczności, próby sił z materią, techniką, nowe wykorzystania technik cyfrowych – cały wachlarz postaw twórczych, z których słynie polska tradycja graficzna i której Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie była wylęgarnią i cieplarnią od 1932 roku. Jak zmienia się „uprawianie” grafiki, jakie są wyzwania, metody, idee przemiany?