Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Liminal – stan przejściowy / Liminal – the Transitional State

Publikacja podsumowuje i dokumentuje wydarzenia:

LIMINAL – STAN PRZEJŚCIOWY
Wystawa Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II
Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie
Galeria Arsenał w Białymstoku, 22.10–10.11.2021
oraz
SEMINARIUM-WARSZTATY TEORETYCZNE
towarzyszące wystawie „Liminal – stan przejściowy”
Galeria Arsenał w Białymstoku, 5–6.11.2021

This publication follows and documents: LIMINAL – THE TRANSITIONAL STATE
Exhibition by 3D and Virtual Occurrences II Studio,
Faculty of Media Art, Academy of Fine Arts in Warsaw
Arsenal Gallery in Białystok, 22.10–10.11.2021
and
SEMINAR-THEORETICAL WORKSHOPS
accompanying the exhibition Liminal – the Transitional State
Arsenal Gallery in Białystok, 5–6.11.2021

Wstep i tekst kuratorski / Foreword and curatorial text
Zuzanna Sękowska

Abstrakty warsztatów teoretycznych / Abstracts of theoretical workshop
Piotr Cichocki, Tomasz Rakowski, Piotr Fortuna, Anna Nacher, Jerzy Stachowicz,
Michał Krzykawski, Matylda Szewczyk

Uczestniczki i uczestnicy wystawy / Exhibition participants
Agata Chodera
Przemysław Danowski
Andrei Isakov
Palina Kamarova
Agata Konarska
Mateusz Kowalczyk
Dobrosława Król
Krystyna Jędrzejewska-Szmek
Jakub Wróblewski

  • Wydanie: 1
  • Miejsce i rok wydania: Białystok–Warszawa 2022
  • Język publikacji: polski / angielski
  • Liczba stron: 58
  • Typ publikacji: katalog wystawy
  • DOI: https://doi.org/10.48285/ASPWAW9788366835405
  • ISBN: 978-83-66262-18-8; 978-83-66835-40-5