Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Projektowanie wszędzie

40 lat Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

„Projektowanie wszędzie” to przegląd najciekawszych i najbardziej zapadających
w pamięć projektów autorstwa pracowników i absolwentów Wydziału Wzornictwa
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Temu wyborowi przyświecały dwa cele.
Pierwszy to nawiązanie do programu międzywojennych dokonań ASP w Warszawie.
Dorobek ten zaprezentowaliśmy na wystawie „Sztuka wszędzie” w 2012 roku
w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki. Program uczelni był próbą stworzenia nowej
– po 123-letniej przerwie spowodowanej rozbiorami – sztuki narodowej kojarzonej
z tradycyjnymi elementami formalnymi i ideowymi, charakterystycznymi dla
twórców II Rzeczypospolitej. Program i jego realizacja odniosły międzynarodowy
sukces. Polska sztuka, również ta użytkowa, znowu zaistniała i była odmienna od
dorobku pozostałych krajów europejskich. Ci, którzy przetrwali wojenną zawieruchę,
kontynuowali swoją misję. Wydawnictwo i wystawa ten dorobek zauważają. Drugim
celem jest pokazanie, jak w ciągu ostatnich lat liczba wdrażanych projektów rośnie,
jak projektanci wkraczają w obszary dotąd przez nich niepenetrowane, jak powiększa
się obszar wzornictwa oraz jak twórcy korzystają z coraz nowszych narzędzi
cyfrowych. Wykorzystują je w tworzeniu realnych wizji przyszłości, choć nie zawsze
opartych na zaawansowanej technologii.
Przedstawiamy w układzie chronologicznym 89 projektów powstałych na przestrzeni
kilkudziesięciu lat istnienia Wydziału, autorstwa twórców, którzy naszym zdaniem
są ważni dla jego historii i rozwoju polskiego dizajnu w ogóle. Chcemy zaprezentować
odbiorcom rosnące możliwości twórcze naszego środowiska, ale i zwiększającą się
skuteczność działania. Sprzyjają temu nowa sytuacja gospodarcza po odejściu od
centralnie zarządzanej gospodarki, otwarcie naszego kraju na Europę i świat, globalna
sieć wymiany myśli, inwencji i wiedzy, a także – mamy nadzieję – wypracowane
przez dziesięciolecia metody kształcenia projektantów w polskich akademiach.
Opieramy się na doświadczeniach innych uczelni, ale stworzyliśmy również swoje
metody. Nasi absolwenci i pedagodzy uprawiają wzornictwo – pracują dla przemysłu,
projektując pociągi, samochody, jachty, sprzęt wojskowy, sprzęt rehabilitacyjny,
urządzenia medyczne, meble, sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki, odzież,
porcelanę i szkło, opakowania. Opracowują też systemy identyfikacji wizualnych,
małą architekturę do przestrzeni miejskiej czy aranżują wnętrza publiczne. Wygrywają
konkursy, przetargi i wdrażają produkty nie tylko w Polsce, a obiekty art designu
wystawiają w muzeach i ważnych ośrodkach kultury również w innych krajach. Staliśmy
się równorzędnym i poważanym graczem na międzynarodowym rynku projektowym.
Warto więc rolę tej niewielkiej, a tak ważnej dla polskiej gospodarki i kultury
grupy twórców pokazać. Choć jeszcze na światowych rynkach nie jesteśmy liderem
w innowacjach i technologiach, umiemy wytworzyć nowoczesne wyroby opracowane
z pomysłem, urodziwe, odpowiedzialne społecznie i ekologiczne. Warto promować
ten dorobek i jego twórców, a także partnerów, którzy te projekty wdrażają –
producentów, czyli przemysł, oraz rzemiosło.
(prof. Ksawery Piwocki, Dziekan Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wstęp)