Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Rok nieustającego lata / A Year of Perpetual Summer

Izabela Maciusowicz, Anna Panek, Irmina Staś
Rok nieustającego lata / A Year of Perpetual Summer

Kuratorka / Curator: Agata Chinowska
06.02.2020 — 03.03.2020
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
The National Ethnographic Museum in Warsaw
Kredytowa 1, 00-056 Warszawa

Wystawa Rok nieustającego lata jest efektem zadania badawczego Człowiek wobec natury; biologiczność w sztuce, realizowanego na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. / The exhibition A Year of Perpetual Summer is the result of the Man versus Nature: Biology in Art research study, carried out at the Faculty of Media Art of the Academy of Fine Arts in Warsaw.

Esej / Essay: Agata Chinowska
Redakcja / Edited by: Anna Panek
Tłumaczenie / Translation: Paulina Bożek
Projekt i skład / Designed and typeset by: Adam Gut
W składzie zastosowano odmiany krojów / Typeset in:
TT Bells, Ivan Gladkikh, TypeType Team, 2016,
Urge Text, Dave Rowland, 2013
Fotografie ekspozycji / Photos of the exhibition: Adam Gut: s./p. 18—42
Reprodukcje prac / Reproductions: Adam Gut: s./p. 55
Anna Panek: s./p. 56—61
Norbert Piwowarczyk: s./p. 65—70

Publikacja Wydziału Sztuki Mediów / Publication of the Faculty of Media Art