Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wpływ współczesnej nauki na rozwój sztuk wizualnych – analiza – możliwości abstrakcyjnego obrazu

Publikacja jest wynikiem działań związanych z zadaniem badawczym prowadzonym pod kierunkiem Anny Panek na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – zadaniem, które miało na celu przemyślenie złożonego i intrygującego, zwłaszcza w erze postcyfrowej, w jakiej się obecnie znajdujemy, związku miedzy sztuką a nauką. Publikacja ta jest także wynikiem niezwykle owocnej współpracy wykładowców Wydziału Sztuki Mediów (Witolda Krassowskiego i Moniki Murawskiej) i znakomitych specjalistów z różnych dziedzin z innych jednostek badawczych. Postanowiliśmy bowiem zadać to często ostatnio stawiane pytanie o relację między sztuką a nauką wybranym przez nas badaczom i pozwolić im przedstawić wybrany problem z własnego punktu widzenia, nie pretendując jednak do wyczerpania tematu i sprawdzając, jak przedstawiciele różnych dziedzin, od biologii doświadczalnej po bio art, spróbują się z nim uporać. Chodziło nam o próbę skonfrontowania się ze współczesnością, która narzuca cywilizacyjne zmiany i związana jest z zawrotnym rozwojem nowych technologii oraz nauk ścisłych, cyfryzacją i robotyzacją. Chodziło nam także o odpowiedź na ważne dla nas pytanie o kształt sztuki dzisiaj i kierunki, w których zmierza, o jej nieuniknione uwikłanie w struktury społeczne i przemiany cywilizacyjne. Integralną częścią projektu były wykłady zaproszonych gości, które odbyły się na Wydziale Sztuki Mediów i zostały następnie spisane. Zaproszeni do współpracy goście skoncentrowali się głównie na sztuce i naukach ścisłych. Dotyczy to nie tylko znakomitych profesorów i przedstawicieli nauk ścisłych: Adama Szewczyka, Łukasza Turskiego oraz Piotra Płoszajskiego, ale też krytyka sztuki – Stacha Szabłowskiego, a także artystki i teoretyczki sztuki – Karoliny Żyniewicz.