Stawki honorariów autorskich

Zarządzenie nr 1-2010 Załącznik nr 1 do Zarządzenia 1-2010